تکنوازی تار بیات اصفهان جلیل شهناز

تکنوازی بی نظیر و دلنشین در دستگاه اصفهان از آلبوم «رهاورد» که البته آلبوم رهاورد دارای قطعاتی حاصل سه نوازی محمد اسماعیلی (تنبک) و فرامرز پایور (سنتور) و تار ِ جلیل شهناز است ولی در همین آلبوم تکنوازی سنتور، تنبک و تار از هر ۳ استاد عزیز وجود دارد.

تکنوازی تار بیات اصفهان جلیل شهناز
لینک های دانلود: mp3 (۱۷٫۰ MB) ogg (۱۰٫۲ MB)