پرتره رسمی باراک اوباما سوژه شبکه های اجتمایی شد

پرتره «باراک اوباما»، رئیس جمهور سابق آمریکا و «میشل» همسرش، برای گالری ملی پرتره های آمریکا در واشنگتن معرفی شد.