عروس ترامپ پس از باز کردن نامه ای مشکوک راهی بیمارستان شد

«ونسا»، همسر «دونالد ترامپ جونیور»، پس از اینکه پاکتی را باز کرد که در آن ماده ناشناس سفید رنگ بود در بیمارستان بستری شد.