برگزاری کلاس سه تار در مسکو توسط بانوی ایرانی

در حال حاضر سومین دوره کلاسهای دانش افزایی در هنر سه تار نوازی ایرانی با تلاش کنسرواتوار چایکوفسکی مسکو توسط آزاده امیری استاد سه تار در حال برگزاری است.