ماجرای چای های ۲ میلیون تومانی کوچکترین قهوه خانه کشور

کوچکترین قهوه خانه دنیا، لقبی است که به قهوه خانه «درویش» داده شده است. در اینجا، عده‌ای حاضر هستند بابت خوردن یک استکان چای، مبالغ میلیونی پرداخت کنند تا شاید با این کار سهمی در امور خیر داشته باشند.