‏نقاشی عبدالله العمر پناهنده سوری

‏نقاشی عبدالله العمر پناهنده سوری
نقاشی های عبدالله العمر پناهنده سوری از سیاست مداران دنیا با موضوع "اگر سیاست مداران مهاجران امروز بودند"

تصاویر دیگر از این آلبوم